'
TITAN AR - 9003 və 9004

       Metal TİTAN siniləri – mətbəx interyerinin effektli parçası olmaqla bərabər onun əksi də ola bilər. Ona görə də sini
seçimində diqqətli olmaq, mətbəxinizə uyğun olan eleqant siniləri seçmək məsləhətdir. Mətbəxinizə sini seçərkən onun
mətbəxdə necə görsənəcəyinə də fikir verin. Sinilər mətbəxdə az əhəmiyyət verilən, lakin eyni zamanda diqqəti
çox çəkən əşyalardır.

'