'
WEST Halogen Qazan

        Halogen qazan müasir tipli qazan növlərinə aiddir ki, tok vasitəsilə adi qazanın və ya sobanın hazırlaya biləcəyi hər bir yemayi hazırlaya bilir. Hazırlama növlərindən  qızartma, qizdirma, qaynama, buxarda hazırlama, qrill, don açma kimi funksiyaları yerine yetirir.

Hallogen qazanın özəl xüsusiyyətlərindən biri onun enerji baxımından qenaətli olmasidir. Beləki istifade zamanı soba ve ya digər elektrik avadanlıqlardan daha az enerji serfiyyatı olunur.

 

Halogen Qazandan istifadə qaydaları:

 

1.      Halogen Qazanı toka salandan sonra qapağın tutacağının üfüqi  vəziyyətdə olmasından əmin olun (əks halda halogen qazan işə düşməyəcək).

2.      Halogen qazanda yemək bişirməzdən əvvəl qazanı boş halda yüksək temperaturda (200-250C) 5 dəqiqə ərzində qızdırmaq lazımdır.

3.      Halogen Qazanda yemək hazırlayarkən dərəcə və vaxtı hazırladığınız yeməyə uyğun tənzimləyə bilərsiniz ( müsbət + və - işarələri ilə).

4.      Qazanın qapağının üzərində yerləşən proqramlar əsasında yemək  hazırlanması prosesini öz istəyinizə uyğun seçə bilərsiniz:

1.      Nut – çərəz (qoz, fındıq, şabalıd və s.)

2.      Cake -  Piroq

3.      Pizza - Pitsa

4.      Sterilize – Temizleme (sterilizasiya, yüksək temperaturda)

5.      Clean – Temizleme(Adi)

6.      Turbo – Təmizləmə (İntensiv  təmizləmə)

7.      Fish  - Balıq

 

 

Xüsusiyyətləri:

 

Gücü – 1200 – 1400W

Tutumu  - 12litr

Rəngi – Qara

Gərginlik – 220 – 240V – 50Hz

Yapontexnoloqiyasi

Vaxtvədərəcənitənzimləyənelektrondispley

İstiyədavamlışəffafşüşəqab

Enerjisərfiyyatına 60 %- ə qədərqənaət

İstifadəüçünəlavəalətlərdəsti

Mikrodalğalı soba səviyyəsindəbişirmə

Naqilinuzunluğu  - 0.5 metr

Proqramseçimi – 6 növ

Həcmiböyüdənhalqa

Özünütəmizləməfunksiyası

 

QEYD: Halogen qazanın qapağını suya və ya hansısa məhlula salmaq qəti qadağandir. Əks halda şirkət buna görə məsuliyyət daşımır.

  

Qazanın təmizlənməsi prosesi çox rahat və tez, sadece içine müəyyən qədər su və yuyucu vasite əlave edib proqramm seçimi etməyiniz kifayətdir ( qazanın yarısı qədər su və bir qədər yuycu vasitə)

'